تبلیغات
آب و هوای ترکیه

آب و هوای ترکیه
ترکیه کشوری با وسعت عرضی در کره زمین و وجود ارتفاعات و پستی های زیاد انتظار تنوع آب و هوایی بسیاری می رود. در کنار دریای مدیترانه آب و هوای مدیترانه ای حکم فرما است.در این مناطق از ماه های اردیبهشت تا آبان ماه آفتاب بسیار گرم و در عین حال بارندگی های شدید وجود دارد. اما در شهر استابول به عنوان یکی از شهرهای مهم گردشگر پذیر آب و هوا کم و بیش مدیترانه ای است. این آب و هوا شامل دریای مرمره نیز می شود. اما دریای سیاه در قسمت شرق که به کشور ترکیه منتهی می شود آب و هوایی نسبتا گرمسیری دارد و در تمام ماه های سال بارندگی زیادی در قسمت های مختلف اتفاق می افتد. دمای هوا در تمامی ماه های سال به ندرت از 5 درجه سانتیگراد پایینتر می آید. اما در جنوب و در قسمت هایی که با کشور سوریه مرز مشترک وجود دارد آب و هوای بیابانی و شبه بیابانی خود را به خوبی نشان می دهد. در تابستان دمای هوا به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد و از بارندگی در این فصل هیچ خبری نیست.