تبلیغات
دیدنی های ترکیه


دیدنی های ترکیه
ترکیه را باید از استانبول آغاز کرد. این شهر هزاران سال است که تاریخی قدیمی را در خود نهفته دارد. امپراتوری عثمانی و پیش از آن روم شرقی دو دوره تاریخی مهم هستند که استانبول را از نظر امکان گردشگری غنا بخشیده اند.  شهر استانبول از نظر گردشگری بیشترین جاذبه ها را دارد که شامل موزه کاخ توپ کاپی سرای ، مسجد و موزه ایاصوفیه ، موزه جنگ استقلال ، موزه جمهوریت می شود اما غیر از مسجد ایاصوفیه که یکی از معروف ترین مساجد دنیا است مسجد فاتح ، مسجد رستم پاشا ، مسجد سلیمانیه ،  مسجد آبی یا رستم پاشا را نیز باید به مساجد دیدنی استانبول اضافه کرد. علاوه بر این ها  موزه هنرهای اسلامی ، کاخ دولما باغچه را نیز به فهرست دیدنی های استانبول افرود.