تبلیغات
قبرستان پرلاشز

قبرستان یا گورستان پرلاشز (Cimetière du Père-Lachaise)
نامی آشنا برای ایرانی ها است. از ایران شخصیت های مهم ادبی، سیاسی و اجتماعی در این قبرستان مدفون هستند. در این میان نام صادق هدایت داستان نویس پرآوازه و همچنین غلامحسین ساعدی ادیب معروف در میان بقیه می درخشد. بد نیست بدانیم که گورستان پرلاشز بزرگ ترین گورستان موجود در شهر پاریس است. این قبرستان در منطقه بیستم پاریس واقع شده است. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی منابع جهانی این قبرستان بیشترین بازدید کننده را در جهان دارد. یکی از علل این موضوع وجود قبر شخصیت های بزرگ تاریخی و اجتماعی فرانسه و دنیا است شخصیت هایی از حدود 200 سال پیش یعنی بعد از انقلاب کبیر فرانسه در اینجا دفن شده اند. همچنین آرامگاه سربازان جنگ جهانی اول نیز در این قبرستان قرار دارد.
واژه پرلاشز از نام کشیشی که لوئی چهاردهم نزد او اعتراف می کرده است گرفته شده است. نام کامل او پیر فرانکو دو لاشز بوده (Père François de la Chaise) است(1624 تا 1709 میلادی) اما کلیسا در سال 1804 و توسط ناپلئون اول یا همان ناپلئون بناپارت ساخته شده است. اما شما که بی تردید برای صادق هدایت و یا غلامحسین ساعدی به این قبرستان می روید باید بدانید که  شخصیت های برجسته ای در اینجا آرمیده اند پس بد نیست که پس از آنکه به آنچه می خواستید رسیدید به دیدن این شخصیت ها نیز بروید. سارا برنار هنر پیشه معروف فرانسوی، امیل زولارمان نویس شهیر فرانسوی و صاحب رمان شاهکار، لافونتن ، شوپن ، روسینی، مولیر ، بالزاک  و میگل آنخل آستوریاس آنکه صاحب شاهکار چشمان نخفته در گور است، مارسل پروست  و صدها شخصیتی که می شناسیم یا نمی شناسیم. 

قبر صادق هدایت: قبر صادق هدایت یکی از بزرگ ترین مفاخر ادبی ایران معاصر در قبرستان پرلاشز است. او در قطعه 85 این قبرستان مدفون شده است. بی تردید می دانید که صادق هدایت در پاریس دیده از جهان فرو بست و افتخار ایرانیان این است که او در میان بزرگترین شخصیت های فرهنگی و سیاسی فرانسه و دنیا آرمیده است. در شکل زیر قبر صادق هدایت در قبرستان پرلاشز دیده می شود.
 

مترو: برای رسیدن به قبرستان پرلاشز مترو سریعترین وسیله است. اگر به نقشه متروی پاریس نگاهی دقیق بیافکنید خط 2 آبی رنگ را می یابید. خط 2 آبی از یک سو به Porte Dauophine و از سوی دیگر به ایستگاه Nation متصل می شود. بنابراین شما در هر کجای پاریس که باشید باید خطی را انتخاب کنید که با این خط تلاقی داشته باشد. خط های 6، خط ویژه RER قرمز با علامت A، خط 3 ، خط شماره 13، خط شماره 12، خط 4، خط 7 و خط 5 متروی پاریس با این خط تلاقی دارند. اگر خط 2 را انتخاب کنید در شرق پاریس در تلاقی با خط 3 ایستگاه پرلاشز را می بینید در همین ایستگاه باید از مترو خارج شوید. یک نکته مهم را فراموش نکنید اگر در شرق پاریس هستید ایستگاه گامبتا روی خط 3 BIS نیز شما را به پرلاشز می برد.

تصویر سه بعدی قبرستان پرلاشز: قبرستان پرلاشز را می توانید به صورت سه بعدی نیز ببینید. در این لینک شما هر کجای قبرستان را که بخواهید با جزئیات مقبره ها و شخصیت ها می توانید ببینید. به این لینک مراجعه کنید. www.pere-lachaise.com