تبلیغات
آب و هوای مالزی
آب و هوای مالزی

گرما و شرجی بودن عادت آب و هوای مالزی در كل است، با شب‌هایی كه به ندرت دما به زیر ۲۰ درجه سانتی‌كراد می‌رسد و در بیشتر روزها دما به بالای ۳۰ درجه سانتی‌گراد نیز صعود می‌كند. پس زیاد به دنبال بهترین فصل كوالالامپور نباشید. زمان بارندگی‌ها متغییر و در طول سال پراكنده است. نادر است كه باران در كل روز ببارد و اغلب بصورت بارندگی‌های سیل‌آسا و زودگذر در ساعات بعد از ظهر است. خشك‌ترین فصل س
ال زمانی مابین اوایل تیر تا اواسط مرداد است.