تور دره بید

در قسمت غربی استان اصفهان در فاصله ی 119 کیلومتری از شهر اصفهان در کنار سواحل زاینده رود شهرستانی کهن و زیبا به نام فریدن از دوران قبل از اسلام بنا نهاده شده یک منطقه ی بسیار زیبا اما غریب...!دارای طبیعتی زیبا وآثار باستانی بسیار کهن که گویای تمدنی بزرگ است. در این شهرستان کوچک و پر عظمت در فاصله ی 15 کیلومتری به طرف شمال غرب فریدن در مسیر خوانسار به روستای کوچک دره بید می رسیم از روستا باید هفت کیلومتر از جاده ایی خاکی را طی کرده تا به تپه ایی نه چندان بلند برسیم بعد از کمی استراحت از تپه بالا می رویم و در دره ایی نیمه عمیق بهشتی کوچک و دیدنی را مشتاقانه نظاره گر می شویم، بهشتی که شاید قدمت آن نیز همچو فریدن، باستانی باشد. روستای زیبای دره بید پر از لاله زارهای واژگون ،گلهای وحشی پراکنده در گوشه و کنار و گونه ایی از گلهای چتری که سایبانه قسمت کو چکی از خاک گرانبهای دشت بهشتی شده  در سرتاسر دشت گسترده شده اندو جذابیت دشت گل را هزار برابر کرده است.